Cvičení DNS

Obsah článku


Co je to DNS cvičení?

DNS je zkratka pro cvičení na základě Dynamické Neuromuskulární Stabilizace. Jedná se o koncept, který se využívá jak pro diagnostiku, tak pro terapeutické ovlivnění či prevenci poruch hybného systému. Koncept využívá poznatky z vývojové kineziologie. Při vývoji člověka dochází k dozrávání centrálního nervového systému (CNS), který řídí naši hybnosti (motoriku). Člověk je jediný savec, který se rodí s nezralým CNS. Většina savců je schopná okamžitě po porodu chodit po končetinách. Člověk si musí projít motorickým vývojem, aby se naučil chodit vzpřímeně. 

Učení pohybu

Lidské učení hybnosti má specifické pohybové milníky, které se objevují v konkrétním období vývoje. Koncept DNS využívá jednotlivé pozice z vývojových milníků v terapii. Proč ? Protože v každé pozici dítěte ve vývoji dochází k ideální svalové souhře a zapojení svalů do určité spolupráce, která vede k ideální postuře. 

Ideální postura

Ideální postura je stav, kdy svaly pracují v harmonii – vyrovnaně a nedochází k přetěžování žádných svalových skupin. Každý jedinec v průběhu života posturu přizpůsobuje svému životnímu stylu – v sedě sedíme shrbeně, ramena padají dopředu, hlava nám ujíždí do předsunu .. To vede k přetěžování určitých svalových skupin a následnému narušení svalových souher. Svaly které jsou nejvíce používané zvyšují své svalové napětí, aby se chránily před poškozením a přebírají funkci za ostatní svalové skupiny. Nepoužívané svaly naopak ochabují a slábnou.

Hluboký stabilizační systém

K tomu abychom docílili ideální postury je potřeba již zmíněná dobrá svalová souhra a určitá koordinace hrudníku s pánví, aby se mohla napřímit páteř. Hrudník je s pánví propojen páteří a břišními svaly. Dohromady tvoří funkční jednotku – hluboký stabilizační systém. Systém je aktivní pokud správně zapojujme bránicí při dýchání. Proto většina cvičení podle DNS začíná vnímáním dechu a upravením dechového stereotypu.

Proč DNS ?

Při cvičení DNS dochází dochází k uložení informaci o “ideální postuře” do centrálního nervového systému. Tím pádem se nám ideální nastavení našeho těla zautomatizuje a bude pro nás snazší přes den svou posturu upravit k ideálu. Zároveň posiluje svaly komplexně v jejich funkční souhře s ostatními sval. Tedy přetížené svaly se v pozicích protahují a jsou ideálně zapojené do pohybové funkce, zatímco oslabené svaly masivně posilují. 

Prevence bolestí

Proto, abychom předešli zranění a bolestem pohybového systému je vhodné zařadit do každodenního cvičení prvky z DNS. Tím docílíme lepšího vnímání vlastního těla a posílíme tak i naší posturu, kterou si sedavým zaměstnáním kazíme.

Návštěva Prague Physical Therapy

Pro individuální pomoc se objednejte na fyzioterapeutické vyšetření zde. Vyšetřujeme osobně i online. Těším se na Vás, Magdalena Pertoldová.

Sdílejte tento článek:
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Další články
Cvičení Pilates

Metoda Pilates Metoda Pilates je systém cvičení pro tělo a mysl založený Josephem H. Pilatem na počátku 20. století. Při vytváření své metody čerpal Pilates

Zobrazit článek »