Cvičení Pilates

Metoda Pilates Metoda Pilates je systém cvičení pro tělo a mysl založený Josephem H. Pilatem na počátku 20. století. Při vytváření své metody čerpal Pilates inspiraci z jógy, baletu a starověkých římských a řeckých cvičení. Tuto metodu původně používal při léčbě pacientů v nemocnici vězeňského tábora během první světové války. V 20. letech 20. století […]