Služby Prague PT

Poskytujeme následující služby:

 • Vstupní vyšetření – kineziologický rozbor
 • Následná terapie
 • Manuální a přístrojová lymfodrenáž
 • Online terapie (videohovor)
 • Kraniosakrální terapie
 • Online Pilates cvičení

Naše specializace

Ortopedické
problémy


Onkologická rehabilitace a komplexní léčba lymfedému

Korekce postury
a
Prevence úrazů


Metody léčby

Techniky

Manuální terapie

 • Mobilizace měkkých tkání
 • Kloubní mobilizace
 • Myofasciální uvolnění
 • Mobilizace s pohybem
 • Techniky svalové energie
 • Manuální lymfodrenáž
 • Kraniosakrální terapie
  Terapeutické cvičení
 • Léčebné cvičení
 • Trénink flexibility a svalové síly
 • Pilates 1:1 a skupinové cvičení
 • Cvičení rovnováhy
 • Terapie dle McKenzieho
  Elektroterapie
 • Přístrojová lymfodrenáž
 • Ultrazvuk léčebný
 • Elektrická stimulace
  Tejpování
 • Kineziotaping
 • Pomocí neelastické tejpy
  Korekce držení těla

 • Individuální plán

  Vypracujeme Vám individuální plán pro domácí cvičení vedoucí ke zlepšení Vašeho stavu, správného držení těla, svalové síly a k prevenci bolestí pohybového aparátu.

  Video instruktáž

  Na email Vám zašleme video instruktáž Vašeho domácího programu. Můžete si tak kdykoliv připomenout, jak přesně cvik provádět. Stačí mít počítač nebo smartphone.

  Konzultace přes internet - videohovor

  • Nemáte čas přijít na fyzioterapii a trápí vás bolesti?
  • Potřebujete poradit se cvičením doma?
  • Máte zájem o špičkové fyzio služby, ale bydlíte v jiném městě nebo dokonce v jiné zemi?

  Stačí si v objednávacím kalendáři zvolit "Online terapie".

  Objednejte se pomocí kalendáře níže

  V kalendáři si vyberete datum, čas a jednu z těchto služeb:

  • Vstupní vyšetření
  • Následná terapie
  • Manuální nebo přístrojová lymfodrenáž
  • Online terapie (videohovor)
  • Kraniosakrální terapie
  • Pilates

  Magdalena Pertoldova, PT, MPT

  PRAGUE PHYSICAL THERAPY, Nekázanka 881/9, 110 00 Praha 1

  Magdalena Pertoldova je fyzioterapeutka s více než 25ti lety praxe v USA, Velké Britanii a České Republice. Magdalena má zkušenosti z lůžkové i ambulatní péče a specializuje se na rehabilitaci v Ortopedii, Onkologii a léčbu Lymfedému.

  Více o našem týmu zde.

  {{ is_error_msg }}

  Vyberte kategorii
  {{cat_data.category_name}}
  Vyberte službu
  {{ service_details.bookingpress_service_name }}

  Délka terapie: {{ service_details.bookingpress_service_duration_val }} {{ service_details.bookingpress_service_duration_label }}

  Cena: {{ service_details.bookingpress_service_price }}

  Advance Options
  See Less
  {{service_extra_title}}
  {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_name }}
  {{ service_extra_details.bookingpress_extra_formatted_price }}
  {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration }} {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration_unit }}
  View More View Less
  {{ n }}
  {{ service_extra_details.bookingpress_service_description }}
  Load More
  Load Less
  {{bring_anyone_title}}
  {{ n }} {{number_of_person_title}}
  {{service_extra_title}}
  {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_name }}
  {{ service_extra_details.bookingpress_extra_formatted_price }}
  {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration }} {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration_unit }}
  {{ service_extra_details.bookingpress_service_description }}
  {{bring_anyone_title}}
  {{ n }} {{number_of_person_title}}

  {{ is_error_msg }}

  Den a čas
  Čas
  There is no time slots available
  Dopoledne
  {{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
  Odpoledne
  {{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
  Večer
  {{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
  Night
  {{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
  {{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
  {{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
  {{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
  {{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
  Den a čas
  Čas
  There is no time slots available
  Dopoledne
  {{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
  Odpoledne
  {{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
  Večer
  {{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
  Night
  {{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
  {{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
  {{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
  {{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
  {{ time_details.formatted_start_time }} to {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} {{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}

  {{ is_error_msg }}

  Údaje

  {{ is_error_msg }}

  Shrnutí

  Váš termín fyzioterapie

  Klient
  {{appointment_step_form_data.form_fields.customer_name }}
  {{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_firstname }} {{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_lastname }}
  {{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_email }}
  Služba
  {{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
  {{ cart_details.bookingpress_service_name}}
  {{extras_details.bookingpress_extra_name }}
  {{extras_details.bookingpress_extra_price}} {{extras_details.bookingpress_extra_duration}}
  {{extras_details.bookingpress_selected_qty}}
  {{appointment_step_form_data.bookingpress_selected_extra_service_count}} Extras
  Datum a čas
  {{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_start_time }} to {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_end_time }}
  {{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}
  {{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_start_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_end_time }}
  {{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}
  {{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_start_time }}
  {{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}
  {{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_start_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_end_time }}
  {{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}
  Detaily návštěvy
  {{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
  {{extras_details.bookingpress_extra_name }}
  {{extras_details.bookingpress_extra_price}} {{extras_details.bookingpress_extra_duration}}
  {{extras_details.bookingpress_selected_qty}}
  {{appointment_step_form_data.bookingpress_selected_extra_service_count}} Extras
  {{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_start_time }} to {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_end_time }}
  {{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}
  {{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_start_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_end_time }}
  {{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}
  {{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_start_time }}
  {{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}
  {{ cart_details.bookingpress_service_name}}
  {{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_time }} to {{ cart_details.formatted_end_time }}
  {{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
  {{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_time }} - {{ cart_details.formatted_end_time }}
  {{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
  {{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_time }}
  {{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
  {{subtotal_text}}
  {{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
  {{tax_title}}
  Tax
  +{{ appointment_step_form_data.tax_amount }}
  {{couon_applied_title}} {{ appointment_step_form_data.coupon_code }}
  -{{ appointment_step_form_data.coupon_discount_amount_with_currecny }}
  {{coupon_code_title}}

  {{ coupon_code_msg }}

  {{ coupon_code_msg }}

  {{coupon_apply_button_label}} Applied
  {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
  {{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
  {{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
  {{deposit_heading_title}}
  {{deposit_title}} {{full_payment_title}}
  {{deposit_paying_amount_title}}
  {{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_amt }}
  {{ appointment_step_form_data.deposit_payment_amount_percentage }}% ( {{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_amt }} )
  {{deposit_remaining_amount_title}} {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
  {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
  {{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_due_amt }}
  {{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
  {{subtotal_text}}
  {{ appointment_step_form_data.bookingpress_cart_total_with_currency }}
  {{tax_title}}
  Tax
  +{{ appointment_step_form_data.tax_amount }}
  {{couon_applied_title}} {{ appointment_step_form_data.coupon_code }}
  -{{ appointment_step_form_data.coupon_discount_amount_with_currecny }}
  {{coupon_code_title}}

  {{ coupon_code_msg }}

  {{ coupon_code_msg }}

  {{coupon_apply_button_label}} Applied
  {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
  {{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
  {{deposit_heading_title}}
  {{deposit_title}} {{full_payment_title}}
  {{deposit_paying_amount_title}}
  {{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_total_with_currency }}
  {{ appointment_step_form_data.deposit_payment_amount_percentage }}% ( {{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_total_with_currency }} )
  {{deposit_remaining_amount_title}} {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
  {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
  {{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_due_amount_total_with_currency }}
  {{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
  There is no payment method available.
  Zvolte metodu platby

  Platba v ordinaci

  PayPal

  {{stripe_text}}

  {{card_details_text}}

  {{ is_error_msg }}

  {{staffmember_heading_title}}
  {{any_staff_title}}
  {{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_firstname }} {{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_lastname }}

  {{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_email }}

  {{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_phone }}

  No categories and services added!

  Hodnocení klientů

  Vaše zpětná vazba je pro nás moc důležitá. Napište nám ji na Google jako desítky našich dalších klientů.

  Magdalena Wawerková
  01/2023
  Problém: Zablokovaný krk
  Terapie: Online terapie
  Read More
  Velice děkuji za účinnou pomoc. Aniž došlo k fyzickému kontaktu pacienta s fyzioterapeutem, můj stav se markantně zlepšil. Během šesti ONLINE TERAPIÍ mám místo zablokovaného plně funkční krk a zřetelně lepší hybnost ramene. Důvod úspěchu vidím ve:
  - srozumitelném vysvětlení podstaty obtíží a cest k jejich odstraňování,
  - předvedení efektivních cviků a ověření jejich provedení pacientem, opravou chyb,
  - zasláním videí jako vodítka.
  Mgr Pertoldová nezahlcuje pacienta nadmímírou informací a domácí cvičení zadává realisticky. Setkala jsem se v životě s řadou fyzioterapeutů. Mohu konstatovat, že přístup, postup a výsledky Mgr. Pertoldové jsou na nesrovnatelně vyšší úrovni. M. Wawerková
  Maria Ines Arriaza
  12/2022
  Problém: bolest zad
  Terapie: Návštěva ordinace
  Read More
  (Přeloženo Googlem) Jsem moc rada, že jsem měla to štěstí poznat Magdalenu. Bohužel jsem měl velmi špatné zkušenosti s lékaři a zdravotnickými službami v České republice, ale Magdaléna byla skutečnou výjimkou. Opravdu jí na pacientech opravdu záleží. Můj případ byl trochu komplikovaný a ona šla dál a dál, aby mi pomohla, a nepřestala, dokud jsem nebyl zpět na 100%. Byla k dispozici 100% času, kdy jsem ji oslovil, a sledovala mě téměř každý den. Doporučil bych nejen doporučit, ale povzbudit kohokoli, aby za ní šel, pokud hledáte fyzioterapeuta. Navíc - hovoří perfektně anglicky (velmi dobře nad českým průměrem), díky čemuž je komunikace pro nás cizince velmi plynulá a snadná.
  Lorenzo Casarosa
  10/2022
  Problém: Bolest zad
  Terapie: Návštěva ordinace
  Read More
  (Přeloženo Googlem) Úžasná zkušenost! Magdaléna mi pomohla s problémem, který jsem měla déle než jeden rok, a nakonec mě uzdravila manipulací a cvičením. Skvělá péče o pacienta a PROFESIONALISMUS ze všech hledisek (načasování, plány a fyzické). Osobně doporučuji 100%
  Bara GS
  06/2022
  Problém: Bolest SI kloubu
  Terapie: Online terapie
  Read More
  (Přeloženo Googlem) Magdalena mi velmi pomohla při mé rehabilitaci z dlouhodobé bolesti zad. Nakonec jsem našel někoho, kdo byl schopen správně identifikovat, co se děje a co přesně s tím dělat. Udělali jsme řadu online konzultací, které byly jednoduché, ale velmi efektivní. Dostal jsem jasně vysvětlené cvičení „domácí úkol“, abych se mezi tím dostal. Zpočátku jsem si nemyslel, že je možné dělat fyzioterapii online efektivně, ale podle mé potěšení Magdalena má bohaté zkušenosti a znalosti prokázané jinak. Vše bylo snadno provedeno pomocí video pozorování a konzultací. Její vřelý, přátelský a uvolněný způsob učinil z těchto sezení příjemný zážitek. Vím, že bych se sem vrátil, kdybych zažil další fyzické problémy. Děkuju! Mohu její služby naprosto doporučit.
  Christophe Wang
  03/2022
  Problém: Bolest zad
  Terapie: Návštěva ordinace
  Read More
  (Přeloženo Googlem) Absolutně doporučeno !! Magdaléna je profesionální, velmi dobře informovaná a věnuje čas pozornému naslouchání, takže komunikace je super snadná. Po pouhých 2 konzultacích a pravidelném předepisování cvičení jsem pocítil velké zlepšení svého stavu.
  Eric Cerda
  02/2022
  Problém: Bolest lokte
  Terapie: Návštěva ordinace
  Read More
  (Přeloženo Googlem) Vřele doporučuji Magdalena. Zlomil jsem si paži a měl jsem 4 týdny imobilizace v sádře. Když odlétli, snažil jsem se dělat cvičení na vlastní pěst, abych se vrátil do pohybu v loktech a zápěstí (který byl imobilizován v obsazení). Po několika týdnech, kdy jsem neudělala žádné pokroky, jsem šla vidět Magdalenu. Po pouhých 2 fyzioterapeutických sezeních jsem s ní získal značné množství pohybu a po 3 týdnech jsem byl téměř zpátky na 100%. Nemohl jsem to udělat bez ní! Děkuji, Magdaleno!
  Frederico Pennese
  01/2022
  Problém: Bolest zad
  Terapie: Návštěva ordinace
  Read More
  (Přeloženo Googlem) Magdalena je skvělá osoba a velmi kompetentní fyzioterapeut. Byl jsem ohromen svými schopnostmi, kvalitou služby a jejím úžasným lidským dotykem. Velmi ji doporučuji. Měl jsem silnou bolest v zádech, nemohl jsem sedět, vyřešila mé problémy a poskytla mi okamžitou úlevu. Díky ní jsem se mohl vrátit do svých běžných rutin. Mluví perfektní angličtinou, fantastickou mobilní aplikací, která vám pomůže správně cvičit a sledovat váš pokrok. Objednat si schůzku na webu je tak snadné, je také možné si ji objednat pozdě odpoledne, skvělá lokalita. Zdaleka nejlepší volba v Praze.
  B Gostwick
  06/2022
  Problém: Bolest zad
  Terapie: Online terapie
  Read More
  (Přeloženo Googlem) Vynikající postnatální konzultace velmi zkušeného a přátelského lékaře. Během našich online schůzek mě ohromila přesnost identifikace problému. Po několika týdnech práce s paní Pertoldovou se cítím mnohem lépe. Dobře stojí za vyzkoušení jejích fyzioterapeutických služeb.
  Adriana Castello Luro
  01/2021
  Problém: Bolest ramene
  Terapie: Návštěva ordinace
  Read More
  (Přeloženo Googlem) Magdalena přesně ví, kde se vaše klouby, svaly a kosti zhoršily ... ale také ví, jak to opravit! Pár sezení na Fyzikální terapii v Praze stačilo na zmírnění a zmizení silné bolesti v paži. Vřele doporučuji Magdalenu !!
  Ben Sweeney
  01/2023
  Problém: Bolest holení
  Terapie: Návštěva v ordinaci, Návštěva na sportovišti
  Read More
  (Přeloženo Googlem) Pracoval jsem s Magdalenou na chronické bolesti holení spojené s během. Za poslední 3 - 4 týdny viděli v tomto čase konzistentní pokrok. Její profesionalita a pozornost věnovaná detailům vzbuzuje velkou důvěru, a nechává mě vycházející z každého zasedání PT cítit jistější, že jsem na správné cestě k překonání mého problému. Cvičení, která mi doporučila na fyzioterapii jsou účinná a snadno je mohu provádět s videonávodem. Zajišťuje, že nejsem pozadu na svém pokroku, a cítím, že je velmi zaměřena na můj problém, který není něco, co jsem zažil s ostatními fyzioterapeuty. Velmi moc mohu doporučit Magdalenu!
  Sam Maher
  01/2023
  Problém: Bolest nohou
  Terapie: Návštěva ordinace
  Read More
  (Přeloženo Googlem) Magie v Praze. Navštívil jsem kliniku pro bolest nohou, bolest přetrvávala 4 týdny, z kliniky jsem odešel po jedné návštěvě již bez bolestí. Lékař pečlivě naslouchal a byl informován. S mojí zkušeností velmi spokojený.
  David Fiala
  01/2023
  Problém: Bolest žebra
  Terapie: Online terapie, Návštěva ordinace
  Read More
  (Přeloženo Googlem) Nemohu Magdalenu dostatečně vynachválit. Vynikající a dostupné fyzioterapeutické služby. S Magdalenou jsem měl kombinovanou online a klinickou terapii. Bydlím v Irsku. Stalo se, že jsem se během výluky v dubnu a květnu zranil. Zpočátku mi připadalo trapné hledat pomoc online, ale moje zranění žebra omezovalo mé dýchání, ovlivnilo to můj každodenní život a žádná jiná pomoc nebyla k dispozici. Moje pochybnosti se rychle rozplynuly, protože první online relace již přinesla nějaké výsledky. Podle Magdaleny to bylo poprvé, co vedla pacienta k mobilizaci žeber přes internet 🙂 Vracím se k surfování a dalším oblíbeným sportům. Děkuji za fyzioterapeutickou práci a duševní podporu!
  Previous
  Next